+38 (044) 251 4583, +38 (044) 251 4504

Tag : Міура

Головна » Міура
Миура: надежная защита сои

Миура: надежная защита сои

Злаковые растения не зря считаются опасными для культур: они агрессивны по отношению к селекционным растениям, плохо поддаются уничтожению механическим путем, а их корневая система сильная и противостоит многим негативным воздействиям. Поэтому крайне важно избавлять посевы сои от злаковых, особенно на ранних этапах роста…

Выбирая гербицид Миура

Выбирая гербицид Миура

После опрыскивания Миурой первые признаки гибели растений можно наблюдать через 7-10 суток – верхушки побегов желтеют. Полная гибель бурьянов наступает в течении 1-3 недель, в зависимости от вида обрабатываемых сорняков, погодных условий и т.д…

Применение гербицида Миура

Применение гербицида Миура

С однолетними и многолетними злаковыми сорными растениями сельхозпроизводителям помогает бороться селективный гербицид Миура от известнейшего производителя пестицидов BASF. Указанный препарат – высоконадежная защита для ярового и озимого рапса, подсолнечника, сои, сахарной свеклы, картофеля, льна и других выращиваемых на украинских полях культур.

Применяя гербицид Миура

Применяя гербицид Миура

Гербицид Миура – действенное решение в борьбе с однолетними и многолетними злаковыми сорняками, угрожающими посевам сои, рапса и подсолнечника. В основе препарата – действующее вещество хизалофоп-п-этил. Кроме указанных культур, Миура помогает уничтожить бурьяны в посевах лука

Уход за посевами сои. Миура

Уход за посевами сои. Миура

Соя, без преувеличения, является основной зернобобовой культурой в мире. Ее техническое, продовольственное, кормовое и лекарственное значение сложно переоценить. На мировом рынке самыми крупными производителями сои считаются США, Аргентина, Индия, Канада, Бразилия, Парагвай. Что касается Украины, то наша страна входит в число стран-лидеров…

Как применять гербицид Миура?

Как применять гербицид Миура?

Без химических средств защиты растений сложно обойтись, когда остро стоит проблема сорняков, вредителей или заболеваний растений – ведь от данных негативных факторов страдает и продуктивность культур, и напрямую зависит их урожайность. Именно поэтому гербициды, фунгициды, десиканты…

Міура: обираючи надійність

Міура: обираючи надійність

Відноситься до селективних післясходових гербіцидів. Застосовується на полях із цукровими буряками, картоплею, льоном-довгунцем, ріпаком озимим та ярим, соняшником, соєю, томатами, цибулею. Діюча речовина – хізалофоп-п-етил (клас арилоксифеноксипропіонових кислот)…

Міура проти злакових смітних рослин

Міура проти злакових смітних рослин

На тему шкодочинності бур’янів у посівах сільськогосподарських культур було проведено масу досліджень та написано багато наукових статей. Визначено, що одними із найбільш злісних ворогів культур є злакові смітні рослини, які негативно впливають на урожайність через наступні фактори…

Бур’яни у посівах соняшнику. Міура

Бур’яни у посівах соняшнику. Міура

У технології захисту соняшника, яка має на меті створити найліпші умови для отримання високого урожаю, не останню роль відіграє боротьба із смітними рослинами. Бур’яни здатні завдати значної шкоди цій культурі, яка, до того ж, має слаборозвинену кореневу систему та на певних етапах розвитку не може конкурувати із небажаною рослинністю за поживні речовини, вологу, світло тощо…

Значення ріпаку та його захист від бур’яну. Міура

Значення ріпаку та його захист від бур’яну. Міура

З кожним роком в нашій країні нарощуються обсяги вирощування ярого та озимого ріпаку. Дана культура – це джерело олії, яка є більш корисною для людини, ніж олія з соняшника чи сої. Окрім того, ріпак має і величезне технічне значення.

Захист сої від бур’янів. Міура

Захист сої від бур’янів. Міура

Соя – одна із найбільш універсальних культур з усіх існуючих, адже вона може замінити і м’ясо, і овочі, і рибу у харчовому раціоні людини та містить велику кількість цінного білку. Крім того, вона також є і важливою технічною культурою, боби якої використовуються у різних галузях промисловості.

Гербіцид Міура: загроза для небажаної рослинності

Гербіцид Міура: загроза для небажаної рослинності

Одним із найефективніших засобів у боротьбі із небажаною рослинністю є гербіцид Міура. Даний препарат швидко та якісно сприяє загибелі однорічних та багаторічних злакових бур’янів. Вітчизняним аналогом Міури є Грінфорт Хорс, що розроблений компанією «Украгроком» для українських аграрних господарств.

Міура – надійний захист від бур’янів

Міура – надійний захист від бур’янів

Міура – це гербіцид, що швидко, надійно та ефективно сприяє знищенню однолітніх та багатолітніх злакових бур’янів, та застосовується на різних етапах розвитку рослин.